Rodinné konstelace

Proč rodinné konstelace?

S rodinou jste spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte a jednáte. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života.

Rodinné konstelace Vám pomohou objevit, jak jste ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně Vašich předků. Na tomto základě vytváříte vztahy vůči svým partnerům a dětem.

Tato metoda odhaluje hluboká spojení a zápletky, ke kterým nemá tradiční psychoterapie přístup.

Rodinné konstelace vedou přímo do centra problému. Nacházíme harmonii a řešení Vaší situace.

rodina puzzle

Rodinné konstelace Vám pomohou porozumět širším vlivům, které na Vás působí. Změníte pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.

"My všichni přicházíme a odcházíme jako vlny v moři.
Každý se svou vlastní zodpovědností -
zanechat tento Svět krásnější,
Než jsme ho našli.

Tohle šeptá naše srdce.
A ty víš, že tvé srdce nikdy nelže.."

Mitten, píseň Second Chance (Druhá šance)

Google+Podívejte se na celý seznam akcí