Jak probíhají konstelace?

 

Informujte se o historii své rodiny. Získejte co nejvíce informací o významných událostech, které se udály i v minulých generacích jako například:rodokmen strom

- předčasná nebo tragická úmrtí,
- úmrtí malých dětí,
- úmrtí při porodu,
- emigrace,
- vyloučení z rodiny,
- vážné a duševní nemoci,
- ztráty majetku,
- vězení,
- křivdy,
- zločiny apod.

Na začátku mi sdělíte svou motivaci. Může to být např. disharmonie v partnerství, problematické dítě, nemoc, špatné vztahy s rodiči, finanční problémy atd. Na základě výše zmíněných informací určím zástupce členů Vaší rodiny, kteří jsou důležití pro postavení rodinné konstelace. Vaši příbuzní nemusí být na semináři přítomni.

Z přítomných účastníků semináře si vyberete zástupce za určené členy rodiny i za sebe sama. Intuitivně je sestavíte do rodinné konstelace. Zástupci se ocitnou v energetickém poli Vaší rodiny. Mohou tak vypovídat o vztazích, které v rodině cítí, kdo je kým ovlivňován, kdo z rodiny odchází, kde dochází k disharmonii atd.konstelace obr

Následně hledáme, jak tento rodinný systém společně uvést zpět do rovnováhy. Nacházíme harmonii, léčení a řešení Vaší situace. Zástupci se pak cítí v rodinné konstelaci dobře a mají pocit, že našli své správné místo.

Na závěr vstoupíte do rodinné konstelace a procítíte, jak je Váš rodinný systém v harmonii a rovnováze.

Obohatí Vás, když se zapojíte do rodinné konstelace někoho jiného. Prožijete, jak jsme spolu navzájem propojení.

Konkrétní termíny seminářů naleznete zde.
Pokud chcete řešit téma v soukromí, můžete využít individuální rodinné konstelace, ve které pracujeme pomocí symbolů.

Individuální setkání je velmi vhodné i pro páry v krizi.