Semináře

Provází Vás Adéla za doprovodu Libora          Termíny ZDE

Na seminář zveme každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení problému, rozšířit své životní možnosti a potenciál, potkat se s podobně naladěnými lidmi, osobně se seznámit s metodou konstelací či dalšími terapeutickými technikami.

Při práci jednotlivce dochází k léčivým procesům, dosahující na celou skupinu, která současně vytváří podporující prostředí a informační pole pro jednotlivce.

obrazek s predky

Energie začíná znovu proudit a dochází k léčení na všech úrovních (tělesné, psychické, emocionální,....). Vedoucí skupiny procesy podporuje, zesiluje a vylaďuje. V každé chvíli reaguje na to, co právě je, proto struktura semináře není dána předem, bude výsledkem skladby účastníků a procesů ve skupině.

- semináře se konají v malé skupině účastníků
- témata seminářů - pokud není uvedeno jinak - jsou otevřená

______________________________________________________________________________

Konstelace (různá témata) v Brně

Konání seminářů je momentálně pozastaveno.

Na semináři budeme dělat konstelace na témata rodinné, partnerské, pracovní, finanční, zdravotní, aj.  - je zde také možnost Rehabilitace porodního zážitku (technika dle Jiřiny Prekopové, nabízí znovuprožití porodu jako maximálně pozitivního, láskyplného a harmonického procesu na základě skutečných reálií. Více info zde)

Na tento tento prožitkový seminář jsou srdečně zváni muži i ženy, kteří chtějí z tohoto semináře odejít s úsměvem na tváři a pohlazením.

Místo konání: Žlutý dům, Zatloukalova 65, Brno (popis cesty najdete v záložce Kontakt)

Ceny semináře - liší se dle způsobu účasti:

200 Kč pro účastníka bez vlastní Konstelace při opakované návštěvě (individuálně nebo skupinově)

400 Kč pro účastníka bez vlastní Konstelace pro první setkání.

800 Kč pro účastníka s vlastní Konstelací - bude losováno.

1000 Kč pro účastníka, který chce mít Konstelaci garantovánu - předplatí si na začátku semináře  -  max. 3 účastníci.

Seminář je určen pro omezený počet účastníku, max. 12.

Za jeden den se dle zkušeností stihne 5-8 konstelací.

______________________________________________________________________________

Přihláška nebo dotaz

Přečtěte si podmínky účasti

Vaše jméno

Váš email

Datum semináře

Vaše telefonní číslo

Přihláška, nebo dotaz